Het stichtingsbestuur bestaat uit betrokken (oud) Stedumers. Samen weten wij heel veel van oud Stedum, houden wij verhalen levend en zijn wij geinteresseerd in zowel verhalen als foto’s van het dorp. Wij gaan graag langs bij mensen die oud materiaal willen laten zien of een anekdote willen delen. Oud beeldmateriaal dat aan ons wordt uitgeleend wordt met zorg gescand en in de beeldbank geplaatst zodat iedereen de beelden kan bekijken.¬†Ook¬†beschikken wij over objecten. De meeste hiervan zijn geschonken of te leen gesteld door derden. Enkele van deze objecten worden tentoongesteld op Internet.
Op open dagen vertellen wij graag over het materiaal dat de stichting in de afgelopen jaren heeft verzameld.

Op de foto, van links naar rechts: Gerard Kruidhof (voorzitter), Jan Lalkens (secretaris), Hilda de Leeuw, Jan Timmer, Klaas Pilon (penningmeester) en Kees Vriezema.