De Stichting Historie Stedum is een officieel erkende ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Het voordeel van schenken aan een ANBI is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Informatie van de belastingdienst over ANBI in het algemeen

Informatie over Stichting Historie Stedum:

De stichting heeft tot doelstelling om het verleden van Stedum levend te houden door beeld- en filmmateriaal, voorwerpen en documenten beschikbaar te maken voor de gemeenschap.

Onbezoldigd bestuur:

Voorzitter Gerard Kruidhof
Penningmeester Jan Ekens
Secretaris Jan Lalkens
Lid Jan Timmer
Lid Peter Slager
Lid Coby Nienhuis
Lid André de Graaf

KvK 01166126

IBAN-rekeningnummer
NL43 RABO 0154 5965 23 t.n.v.
Stichting Historie Stedum

Correspondentie adres: Stichting Historie Stedum; Sint Annastraat 8; 9981KP Uithuizen; info@historiestedum.nl

Ons beleidsplan en jaarafrekening 2013 (met uittreksel KvK)
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2014
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2015
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2016
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2017
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2018
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2019
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2020
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2021
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2022
Ons beleidsplan en jaarafrekening 2023